Bompengeselskapet Vegfinans Fv33 Oppland AS står for delfinansiering av utbyggingen av fv. 33 mellom Skreifjella og Totenvika. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans Fv33 Oppland AS, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema